Huseby Bruk

Välkommen till Huseby Bruk!
Vacker bruksmiljö med Fröken Stephens Slott, köks- och fruktträdgård, spännande museer, naturum, Frökens Café och Restaurang samt konsthantverkare. En upplevelse för hela familjen.
Guidade turer och upplevelseguidningar i Slottet, trädgården, bruksområdet och naturum under säsong. Spännande sommarutställningar och evenemang med olika tema. Strax söder om slottet ligger naturreservatet, Husebymaden, med stigar och fågeltorn.

Här anlades 1629 ett järnbruk – Smålands första sjömalmsbruk. I industrimiljön finns idag ett stort antal byggnader, de flesta från 1800-talet: masugnen med olika utställningar, Slottet uppfört 1844 men med anor från medeltiden, den gamla sågen och kvarnen, en s k Arkimedesskruv byggd 1884 för avvattning av Mörrumsåns sanka mader, en kraftstation från 1919, nu elmuseum samt ett antal andra ekonomibyggnader. Familjen Stephens köks- och fruktträdgård har återskapats och har åter trädgårdskvarter som inramas av romantiska rosenbågar.
I parken runt herrgården kan man se vackra broderirabatter och tjusiga tapetgrupper.

Huseby Bruk, Gamla Smedjan 34032 Grimslöv
Webbsida: www.husebybruk.se
Telefon: 0470-75 20 97
E-Post: info@husebybruk.se